martes, 10 de enero de 2012Aquestes obres de petit format també
les podreu trobar a Vidrart.Una mostra de l´Art de butxaca a Vidrart...