jueves, 4 de octubre de 2012


    Na Maria de jewelstyle em va encarregar
    una il.lustració per el seu blog,
    aquest és el resultat.

miércoles, 3 de octubre de 2012

 
 
     Fent encarrecs...