martes, 5 de julio de 2016

Més avions que marxen cap a la galeria
Vidrart, per l´expo d´aquest estiu.
(acrílics sobre tela de 40x120cm.)