miércoles, 8 de enero de 2014
     Les il.lustracions, unes originals i les altres
     retocades digitalment, realitzades per
     el calendari.

No hay comentarios: