miércoles, 6 de mayo de 2015

A la óptica Ochi, c. Santa Clara 31 bis, a
Ciutadella, es poden veure durant tot aquest
mes de maig les "Ombres d´estiu", tres obres
de 100x50cm.
opticacarles.com/blog/
facebook.com/ochiciutadella

No hay comentarios: